หน้าที่

หน้าที่

Tianshi กลุ่มยึดมั่นในภารกิจของ "เพื่อส่งเสริมการเติมแต่งขี้ผึ้งสำหรับการประยุกต์ใช้ความแม่นยำอนันต์" รวบรวมภูมิปัญญาของพนักงานทุกคนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในการสร้างอย่างต่อเนื่องขนาดใหญ่ฐานอุตสาหกรรมและมุ่งมั่นที่จะกลายเป็นสารเติมแต่งขี้ผึ้ง ผู้นำในอุตสาหกรรม

  • captcha