మిషన్

మిషన్

Tianshi గ్రూప్, కోర్ కస్టమర్ అవసరాలను ఒక నిరంతర పెద్ద ఎత్తున పారిశ్రామిక ఆధారం సృష్టించడానికి, మరియు మైనం పదార్ధాలతో మారింది పోరాడాలి "అనంతమైన ఖచ్చితమైన అప్లికేషన్ కోసం మైనపు పదార్ధాలతో ప్రోత్సహించడానికి" యొక్క మిషన్ కట్టుబడిన అన్ని సిబ్బంది జ్ఞానం సేకరించడం, పరిశ్రమ నాయకుడు.WhatsApp ఆన్లైన్ చాట్!