மிஷன்

பணி

Tianshi குரூப், மைய வாடிக்கையாளர் தேவைகளை பூர்த்தி ஒரு நீடித்த பெரிய அளவிலான தொழிற் அடிப்படை உருவாக்க, மற்றும் மெழுகு சேர்க்கைகள் ஆக முயற்சி செய்வது, "எண்ணற்ற துல்லியமான பயன்பாடு மெழுகு சேர்க்கைகள் விளம்பரப் படுத்துவதற்காக" நோக்கம் ஒட்டியுள்ள அனைத்து ஊழியர்களின் ஞானம் சேகரித்து, தொழில் தலைவர்.

  • captcha