Эрхэм зорилго

үүрэг

Tianshi групп, "хязгааргүй нарийн хэрэглэх лав нэмэлт дэмжих" -ийн эрхэм зорилго наалдсан бүх ажилтнуудын мэргэн ухааныг цуглуулах, гол гэх мэт хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангах нь тогтвортой томоохон хэмжээний аж үйлдвэрийн суурийг бий болгож, лав нэмэлт болохыг хичээх нь салбартаа тэргүүлэгч.

  • captcha