ماموریت

ماموریت

تیانشی گروه پیوستن به ماموریت "برای ترویج مواد افزودنی موم برای برنامه دقیق بی نهایت"، جمع آوری حکمت از همه کارکنان، به نیازهای مشتری به عنوان هسته، برای ایجاد یک پایگاه صنعتی در مقیاس بزرگ پایدار، و تلاش برای تبدیل شدن به مواد افزودنی موم رهبر صنعت.

  • captcha